დოქტორანტების მეორე კოჰორტამ სწავლა დაიწყო ოლბანის უნივერსიტეტში

დოქტორანტების მეორე კოჰორტამ სწავლა დაიწყო ოლბანის უნივერსიტეტში
დოქტორანტების მეორე კოჰორტამ პროექტის „სტრატეგიული პარტნიორობა ტრენინგში აივ/შიდსის დასამარცხებლად საქართველოში“ ფარგლებში სწავლა დაიწყო ოლბანის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლაში.
 
გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში სტუდენტები გაივლიან საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შემდეგ კურსებს:
 
  • აივ/შიდსის ეპიდემიოლოგია
  • პროგრამის შეფასება
  • ეპიდემიოლოგიის პრინციპები და მეთოდები II
ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა