გუნდის შესახებ

მამუკა ჯიბუტი

მამუკა ჯიბუტი 25 წელზე მეტია რაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ექსპერტია და აქვს მრავალმხრივი მუშაობის გამოცდილება ჯანდაცვის სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის ისეთ საკითხებზე როგორიც არის ტუბერკულიოზი, აივ/შიდსი, დაავადებათა ზედამხედველობა...

ვრცლად

თამარ ზურაშვილი

თამარ ზურაშვილი 8 წელია რაც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტია და ინტენსიური მუშაობის გამოცდილება აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის სფეროში. მას აქვს მიღებული განათლება საოჯახო მედიცინაში...

ვრცლად

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა