დოქტორანტები

თამარ ზურაშვილი

თამარ ზურაშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს ამავე უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ერთი სემესტრის...

ვრცლად

მარინე გოგია

მარინე გოგია ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პრევენციული მედიცინის დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტში...

ვრცლად

თათია მაღლაფერიძე

თათია მაღლაფერიძე ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიურ ხარისხს. ასევე აქვს დამთავრებული, ამავე უნივერსიტეტის რეზიდენტურის პროგრამა ფტიზიატრია-პულმონოლოგიაში და არის სერტიფიცირებული...

ვრცლად

თეა შენგელაია

თეა შენგელაიას აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმის აკადემიური ხარისხი. მან დაამთავრა გლობალური ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამა ლონდონის ქვინ მერის უნივერსიტეტში. იგი მუშაობდა მკვლევარ ასისტენტად ფართომასშტაბიან...

ვრცლად

ლიანა შენგელაია

ლიანა შენგელაია ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმის აკადემიურ ხარისხს. მან დაამთავრა გლობალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ბარტსისა და ლონდონის მედიცინის სკოლაში, ლონდონის ქვინ მერის...

ვრცლად

მარიამ ფაშალიშვილი

  მარიამ ფაშალიშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადიქციის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა. ასევე...

ვრცლად

ესმა იმერლიშვილი

ესმა იმერლიშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს ამავე უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. გარდა ამისა, ის არის სერტიფიცირებული...

ვრცლად

მაია ქაჯაია

მაია ქაჯაია ფლობს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომს სამკურნალო საქმის სპეციალობით. მას, ასევე, მინიჭებული აქვს ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოლბანის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლის მაგისტრის ხარისხი. ამჟამად ის...

ვრცლად

ნატალია ადამაშვილი

ნატალია ადამაშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს ამავე უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. გავლილი აქვს ფოგარტის საერთაშორისო...

ვრცლად

მარიანა ბუზიაშვილი

მარიანა ბუზიაშვილი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული გახლავთ. იგი ასევე ფლობს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს იმავე უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო სკოლიდან. მარიანა 2...

ვრცლად

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა