პროექტები
აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა

განხორციელების ვადები: 2010-2014

ვრცლად
ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა