პროექტები

საქართველოს სამეცნიერო კვლევისა და ტრენინგის პროგრამა

დონორი: საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი, აშშ-ს საელჩო საქართველოში 

თემატიკა: პროექტი განხორციელდა აშშ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი) აკადემიური პერსონალისა და მკვლევართა შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ჯანმრთელობის კვლევის თანამედროვე მეთოდებში, მათი ტრეინინგისა და სამეცნიერო-კვლევით ქსელებში ჩართვის მეშვეობით. აღნიშნული პროექტის შედეგების საფუძველზე გამოქვეყნდა პუბლიკაცია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში:

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა