პროექტები

საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი პროგრამის დასაგეგმი გრანტი „შესაძლებლობების შექმნა აივ/შიდსის დასამარცხებლად საქართველოში - სადოქტორო კვლევითი ტრეინინგის პროგრამების შემუშავება აივ/შიდსის მიმართულებით

დონორი: აშშ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი 

თემატიკა: პროექტი განხორციელდა აშშ ოლბანის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლასა და ნიუ-იორკის შიდსის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების ბაზაზე, ქვეყნის შესაბამისი პროფილის სხვა წამყვანი სამეცნიერო ცენტრებისა და ორგანიზაციების მონაწილეობით, სადოქტორო პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა