პროექტები

თამბაქოს წევის გავრცელება და კორელატები თბილისში, საქართველოში

დონორი: აშშ-ს ფულბრაიტის სტიპენდიის პროგრამა, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი, განათლებისა და კულტურის საქმეთა ბიურო 

თემატიკა: თამბაქოს წევა ახალგაზრდებს შორის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მზარდი პრობლემაა საქართვლეოში. ემორის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა ახალი, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თბილისის ახალგაზრდებში თამბაქოს წევის გავრცელებისა და კორელატების შესახებ, რაც შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ინოვაციური, მიზანმიმართული ინტერვენციების დასაგეგმად და განსახოციელებლად თამბაქოს წევის გავრცელების შესამცირებლად აღნიშნულ პოპულაციაში. აღნიშნული კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოქვეყნდა პუბლიკაცია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში:

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა