პროექტები

კოგნიტიური დარღვევებისა და დემენციის ვასკულარული ფაქტორები აივ ინფიცირებულთა შორის საქართველოში.

დონორი: აშშ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი

თემატიკა: მოცემული კვლევის მთავარი მიზანია საქართველოში, 40 წელზე მეტი ასაკის 150 აივ ინფიცირებულ პირში კროსსექციური პილოტური კვლევის ჩატარება. ამ მონაწილეებს შორის, საპილოტე კვლევის მიზნებია: 

(1) სოციოდემოგრაფიული და აივ-ის (მაგ., აივ ვირუსული დატვირთვა, CD4+ რაოდენობა) ფაქტორების დახასიათება; 

(2) VCID-ის გავრცელების შეფასება პილოტური კვლევის გაზომვების გამოყენებით. VCID მოიცავს: სიმსუქნე, ჰიპერტენზია, ტიპი 2 დიაბეტი და ჰიპერლიპიდემია; კარდიო- და პერიფერიული სისხლძარღვთა პათოლოგიის შემთხვევების ისტორია; სიგარეტის მოწევა; ალკოჰოლის გამოყენება; და ნარკოტიკების გამოყენება. ტვინის ჯანმრთელობის გამოსავლები მოიცავს კოგნიტიურ ფუნქციებსა და მათ დაქვეითებას, დეპრესიისა და შფოთვის სიმპტომებს და ცერებროვასკულარული დაავადებისა და ინსულტის ისტორიას; 

(3) VCID რისკის და ისტორიის შეფასება აივ სიმძიმის მიხედვით სტრატიფიკაციის გამოყენებით (ვირუსული დატვირთვა და CD4+ რაოდენობა), HCV კოინფექცია (დიახ/არა), ინექციური ნარკოტიკების გამოყენება (დიახ/არა), 10 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფები, და სქესი.

პროექტის პარტნიორები არიან:

- ნიუ-ორკის შტატის უნივერსიტეტის  დაუნთაუნის სამედიცინო ცენტრი

- ნიუ იორკის შტატის საერთაშორისო სასწავლო და კვლევითი პროგრამა (NYS-ITRP)

- ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „რეალური ხარლხი, რეალური ხედვა“

- ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

- სამედიცინო ცენტრი „მრჩეველი“

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა