დოქტორანტები

ლიანა შენგელაია

ლიანა შენგელაია


ლიანა შენგელაია ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმის აკადემიურ ხარისხს. მან დაამთავრა გლობალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ბარტსისა და ლონდონის მედიცინის სკოლაში, ლონდონის ქვინ მერის უნივერსიტეტში. ის მუშაობდა ჯენომიქს ინგლენდში, ნევროლოგიის ინსტიტუტში, რომელიც დაარსდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტის მიერ 100 000 გენომის პროექტის განსახორციელებლად. ამჟამად ლიანა მუშაობს მოწვეულ ლექტორად ევროპის უნივერსიტეტში.

მისი კვლევითი პროექტი ეხება „აივ/შიდსის რისკ-ფაქტორების კვლევას ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში (ნიმ-ებში) საქართველოში“. 

შემოთავაზებული კვლევის მიზანია საქართველოში, ნიმ-ებში აივ/შიდსის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება. ჩატარდება გარემოსდაცვითი რისკების გამოკვლევა, სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ ქცევაზე და შემდგომში უზრუნველყონ აივ პრევენციის ხედვა. კვლევის ამოცანებია: (1) ნიმ-ებში აივ, C და B ჰეპატიტების პრევალენტობის განსაზღვრა; (2) აივ-ის რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირება და გამოკვლევა ნიმ-ებში; და (3) მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა ეფექტური პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხარვეზების აღმოფხვრის გზით. შემოთავაზებული კვლევა იყენებს ჯვარედინ-სექციური კვლევის დიზაინს და მიზნად ისახავს 18 წლის და მეტი ასაკის 2050 ნიმ-თან ინტერვიუს ჩატარებას რესპონდენტზე ორიენტირებული შერჩევის (RDS) გამოყენებით საქართველოს შვიდ დიდ ქალაქში: თბილისში, გორში, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში და რუსთავში.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა