სადოქტორო პროგრამა

თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“ კონცენტრაციით - იმპლემენტაციის მეცნიერება ფოკუსით აივ/შიდსზე მიღება დასრულებულია. პროგრამა ხორციელდება აშშ ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სტრატეგიული პარტნიორობა ტრენინგში აივ/შიდსის დასამარცხებლად საქართველოში“ ფარგლებში. 

მომავალი გამოცხადების შესახებ ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე იხილავთ!

თვალყური ადევნეთ და გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა