კონტაქტი


ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3
595 092 950
partnership@prah.ge
ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა